Projekt

Genom olika projekt i Nära Mat Boden Ekonomisk förening vill vi utveckla, utöka och tillhandahålla lokalproducerad mat. Vi vill också öka lönsamheten inom livsmedelsproduktion och djurhållning i kommun och län genom dessa projekt.

SARA RESQUI
Nära Mat Boden

Saluhall

Våren 2020 bildades Nära Mat Boden Ekonomiska förening och vårt första projekt var att öppna en Saluhall i centrala Boden.

Saluhallen en plats för både kunder och producenter att mötas på.

Nära Mat Boden

Webbutik

Första projektet vi går in i efter att ha öppnat Saluhallen är att få igång vår webbshop.

Med en webbshop kommer vi kunna vara tillgängliga för dig som kund 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Mer information kommer snart!

Bodens kommun

Vi erbjuder odlingslotter

Marken arrenderas av kommunen och koloniträdgårdsföreningen har ansvar för att sköta den gemensamma anläggningen, till exempel vägar, vatten och avlopp. En koloniträdgård får ha en kolonistuga och enklare växthus, medan en odlingslott ofta är lite mindre och inte har någon byggrätt.

Bodens kommun

Livsmedelsklustret

För en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion krävs sannolikt en volymuppbyggnad och större anläggningar eller samarbeten som ger bättre konkurrenskraft.

Vad är livsmedelsklustret?

Genuina drivkrafter med stort engagemang bland lokala näringsidkare

Vår klustersamverkan är ett kraftfullt verktyg för att öka den lokala livsmedelsproduktionen

Endast det enkla är möjligt, våra aktiviteter skapar nytta för klustrets medlemmar, både relationsskapande och förnya kontaktytor vilket vidareutvecklar branschen

En bred grupp av intressenter med representanter för hela kedjan från produktion till konsumtion, från jord till bord. Vi representerar dessutom hela Bodens kommun och tillsammans uppnår vi en kritisk massa som gör skillnad.

Från Bodens kommun ser vi goda möjligheter att bidra till att stärka branschens utveckling vilket linjerar med vår utvecklingsstrategi. För en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion krävs sannolikt en volymuppbyggnad och större anläggningar eller samarbeten som ger bättre konkurrenskraft.

Fortsatt arbete

Ett samarbetsavtal är tecknat mellan föreningen Nära Mat Boden och Bodens kommun i syfte att stärka klustersamverkan

Diskussion avseende möjliga aktiviteter utifrån framtagna samverkansområden, förslagsvis: − Undersök den lokala avsättningsmarknaden (koppling mellan produktion och efterfrågan)

Utveckla gemensamma säljkanaler (fysiska och digitala försäljningsytor)

Administrativt stöd avseende regelverk/riktlinjer inom livsmedelsproduktion kommun och tillsammans uppnår vi en kritisk massa som gör skillnad.

Utreda möjligheter till eventuell etablering av anläggning (lager, växthus, fiskodling, slakteri etc.). Utifrån tillgångar inom Bodens kommun bör ett perspektiv vila på bäring mot de potentialer den befintliga biogasanläggningen har och strävanmot mer cirkulära och hållbara lösningar.

Möjligt att söka extern offentlig projektfinansiering för klustrets utveckling samt utreda långsiktiga möjligheter att säkerställa medfinansiering/basfinansiering.

Utifrån en gemensam idé kan sedan en organisation formeras som koordinerar och utvecklar klustrets verksamhet samt hanterar relationer nödvändiga för dess tillväxt och utveckling. Oavsett inriktning är en framgångsfaktor att kärnan utgörs av intresserade och engagerade personer för att säkerställa klustrets drivkrafter.

jörgen2
Projekt

Har du någon fundering?

Jörgen Nordqvist

Näringslivsutvecklare