Strömnäsgården

Strömnäsgården

Producent

Strömnäsgården

Vi som driver Strömnäsgården sedan 2016 heter Åsa och Magnus. I nuläget kan vi erbjuda Norrbottens första och hittills enda grönbeteskyckling.

Strömnäsgården föder upp Grönbeteskycklingar under sommaren. Vi har koll på hela förloppet från kläck till slakt i gårdens eget slakteri. Från vecka 3 vistas kycklingarna utomhus. Vi transporterar inga levande djur.

Strömnäsgården föder också upp fjällkor i liten skala. Djuren vistas utomhus hela året och äter endast grovfoder. Genom planerat bete, där djuren hålls i täta grupper och flyttas till nya hagar med några dagars mellanrum, kan gräset jobba med att dra ner koldioxid från atmosfären och binda kol i markerna igen. Naturliga principer utan kemiska preparat, hormoner och antibiotika, i största möjliga mån.

Vi på Strömnäsgården producerar även grönbetesägg där hönsen vistas utomhus i flyttbara hagar sommartid.

315967478_685586803201335_8075636647136569499_n