Guldhaven Pelagiska

Guldhaven Pelagiska

Producent

Guldhaven Pelagiska

Vi på Guldhaven Pelagiska brinner för det lokala fisket i Norrbotten. Vi själva fiskar siklöja både för att producera Kalix löjrom och Kalix löjfilé, dvs filéer från den lilla laxfisken siklöja. Vi fiskar också bl a abborre, sik, lax, strömming och gädda. Vi är förstahandsmottagare till den lokalt fångade vilda fisken och ser till på det sättet att den fina fiskråvaran når konsumenterna. Vi är också ett grossistföretag och levererar både inhemsk och importerad fisk till de lokala matbutikerna i Norrbotten.

Guldhaven Pelagiska