Södra Harads Lantgård

Södra Harads Lantgård ligger vackert beläget vid Luleälven i Norra Norrlands inland. Gården ägs och drivs av Peter Johansson och Emelie Rönnbäck sedan 2018.

Södra Harads Lantgård

Södra Harads Lantgård ligger vackert beläget vid Luleälven i Norra Norrlands inland. Gården ägs och drivs av Peter Johansson och Emelie Rönnbäck sedan 2018.
Producent

Södra Harads Lantgård

Södra Harads Lantgård ligger vackert beläget vid Luleälven i Norra Norrlands inland. Gården ägs och drivs av Peter Johansson och Emelie Rönnbäck sedan 2018.

På gården och i närområdet brukas ca 200ha åkermark för slåtter och generösa betesmarker för det djur som finns på gården. På gården finns ca 60 kor samt 60 ungdjur och kalvar av rasen Aberdeen Angus samt två raser av svenska lantrasfår, Gotlandsfår och den utrotningshotade Ryan.

Här föds ca 50-60 lamm/år och vi säljer livdjur för vidare avel samt köttlådor, förädlade produkter och skinn. Angus korna är kända för välmarmorerat, smakligt och mört kött. Våra kor föds upp på bete och hö med endast mineraler som tillägg. Djuren vistas utomhus hela sommaren och hösten så länge vädret tillåter.

På gården finns även hästar, vilket var starten på vår djurhållning, hästarna är kallblodstravare och där bedriver vi främst uppfödning. Vi har även frigående hönor som ger oss ägg och gödsel till våra trädgårdsodlingar, vi odlar i dagsläget grönsaker för självförsörjning men i framtiden även för försäljning.

Vi känner stolthet i vår hantering och välmåendet av våra djur, för att kunna erbjuda ett livsmedel med gott samvete mot natur och djur. 

10